Herî Navdar
12
: Kurd û nijadperestî
| 14.01.2018 - 17:21
13
: Çima Bloka Kurdî?
| 26.12.2017 - 23:08
17
Şihîna Hespên Azad
| 09.01.2018 - 10:36
25
: Alozîya li Îranê û Kurd
| 06.01.2018 - 14:34
44
Deriyên Kurdistanê vebûn!
| 02.01.2018 - 09:09
x